Restrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120511-67

Fredningsnr.
121238

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
To underjordiske dyssekamre. Overkant af sidesten i flugt med jordoverflade. Østligste: østside af 1 stor sten, 2 m lang. 1 sten for hver gavl. Vestside af en 1,5 m lang og en mindre, skråtstillet sten. Vestligste: 2 m langt kammer. 1 sten i hver gavl og 2 sten, 1,5 og 0,5 m lange i hver langside.
Undersøgelsehistorie  (5)
1948 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet af ÅHM.

1948 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 135/48
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 underjordiske dyssekamre.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 underjordiske dyssekamre, overkant af sidesten i flugt med jordoverfladen. Østligste: østside af 1 stor sten, 2 m lang. 1 sten for hver gavl. Vestside af en 1.5 m lang og en mindre skråtstillet sten. Vestligste: 2 m langt kammer. 1 sten i hver gavl og 2 sten, 1.5 og 0.5 m lange, i hver langside.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
I græsklædt område på 13 x 5 m. ligger 2 rektangulære, nedgravede stenkamre: Ø-kammer: En stor bæresten i hver langside samt 2 i N og 1 i S. Indvendige mål: 1,8 x 0,85 x 0,6 m. dyb. V-kammer: En stor og en mindre bæresten i hver langside, en bæresten i hver ende. Indvendige mål: 2,0 x 0,6 m. i N, 0,8 m. i S x 1 m. dyb. Undersøgt i 1949. Begge kamre er stærkt forstyrrede af ræve. Restaurering stærkt påkrævet. På foto 04-05-06 titter en ræveunge ud mellem stenene i det V-lige kammer. Jvf. iøvrigt F550-677. Ang. afsætning: Rigtig afsætning er den V-lige prik. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Megalitgav i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)