Voxlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120514-95

Fredningsnr.
131166

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/9-1899. Købt. Nyt tinglysningsdokument 1/2 1955. Afmærkn.: MS 1903, kapt. Søegaard. Høj, 4,6 (fra sydøst) - 6 (fra nordvest) x 26 m. Sænkning i top, 4 x 3,5 m, 0,55 m dyb. Ca. 3 m bred, ret overfladisk indgravning i fod mod vest-nordvest. Lyng- og græsklædt, mel- lem agre. Mærkesten i nord.
Undersøgelsehistorie  (4)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor Höj, fuldstændig bevaret; 75 x 18'.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4.60 (fra sydøst) - 6.00 (fra nordvest) x 26 m. Sænkning i top 4 x 3.50 m, 0.55 m dyb. Ca. 3 m bred, ret overfladisk indgravning i fod mod vestnordvest. Lyng- og græsgroet, mellem agre.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Anseelig høj i træbevokset parcel i ager. Helt tilgroet i ager. Formidabelt ind/udsigtspotentiale. Bør plejes. Ellers som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)