Skeldalshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120605-29

Fredningsnr.
101348

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Skeldalshøj. Rundhøj 12 x 11 x 1,5 m. Ældre afgravning i SØ.
Undersøgelsehistorie  (5)
1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Som [sb] 27, sunken i Midten.

1929 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den sydligste af de 3 Skjeldalshøje, Rundhøj, eller rettere Rester heraf. Mindet er i daarlig Forfatning, stærkt molestreret, udgravet og nu med et slags Anlæg af moderne Jordbænk. Et af Alumnene paa Skjeldal stærkt besøgt Sted, hvortil fører en stærkt befærdet Sti. Mod nord og vest staar Højfoden tilbage dækket af en meget tæt og kraftig Bøgepur bevoksning.

1939 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kun Fjerdedelen tilbage.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

2014 Museal besigtigelse
Nordjyske Museer
Højrest i bøgeskov. 1,5 x 7 meter. Højen har en større konkavitet fra SØ. Vegetationsløs.

Litteraturhenvisninger  (0)