Staun

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Nordjyllands Historiske Museum

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120701-35

Fredningsnr.
121024

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Staun og Hornsgaard Høj, 1,25 x 12 m. Ujævn overflade; større hul i Ø-siden. Træer og græs i plantage.
Undersøgelsehistorie

1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 smaa, tildels afgravede Høje

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,25 x 12 m Ujævn Overflade; større Hul i Østsiden. Træer og Græs i Plantage.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsbklædt runddysse i udyrket græsparcel.