Fridsgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Nordjyske Museer

Kommune
Aalborg

Sted- og lokalitetsnr.
120704-16

Fredningsnr.
130910

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Frejstrup, matr.nr. 5b (eller Fredsgård, matr.nr. 2a) Høj, 1,5 x 15 m. Ganske lille hul i top; iøvrigt velbevaret. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, afgravet til faa Fods Højde.

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 15 m. Ganske lille Hul i Top; iøvrigt velbevaret. Lyng i Hede.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj med viltvoksende træ og kratbevoksning i skov op mod Natura 2000 område.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Fladagtig høj i kratskovsbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)