Langdal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120801-10

Fredningsnr.
14108

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 18 m, lyngklædt i ager. Toppens nordlige parti for- sænket i en 1 x 5 m stor hulning hvorfra en smallere fortsæt- telse mod N. Foden ret stejl med 0,5 m høj brink.
Undersøgelsehistorie  (7)
1885 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 35' i Diam. 6' h; i Toppen et Hul; sandsynligvis ikke udgravet.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 18 m, lyngklædt i ager. Toppens nordlige parti forsænket i en 1 x 5 m stor hulning hvorfra en smallere fortsættelse mod N. Foden ret stejl med ½ m høj brink.

1969 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Græsklædt høj beliggende ibraklagt areal. Ældre anvist rute passerer forbi. Slemt skadet af kreaturer, får eller heste, der har lavet en næsten 1 meter høj afskrabning sammenhængende afskrabning af højsiden mod V, S og Ø. Anlægs (?)-sten synlige mod Ø i det bortslidte område. Skal reetableres.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Græsklædt høj i udyrket græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)