Aars-stenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vesthimmerlands Museum

Kommune
Vesthimmerland

Sted- og lokalitetsnr.
120814-164

Fredningsnr.
151055

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: umatr. kirkegårdsareal, Aars kirke Aars-stenen Rødlig granitsten. Højde ca. 1,60 cm, bredde (max) 77 cm og tykkelse (max) 36 cm. Runeindskrift, der i oversættelse ly- der."Asser satte denne sten efter sin herre Valtoke. Stenen forkynder, at den længe vil stå her; den skal nævne Valtokes varde". Stenen står på en lille græsklædt høj på kirkegården, få meter vest for tværskibets sydende. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (9)
1922 Genstand givet til museum
Vesthimmerlands Museum
Paa Aars Kirkegaard har ligget to Høje [sb 164-165]. ... Nr. 164 har ligget under det gamle Vaabenhus. Under Kirkens Ombygning i 1922 kom der Sten frem her og der fandtes en Bronzealderurne (V. H. M. 52).

1922 Byggeri og anlæg
Vesthimmerlands Museum

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1909
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Rødlig granitsten. Højde ca. 160 cm, bredde (max) 77 cm og tykkelse (max) 36 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Asser satte denne sten efter sin herre Valtoke. Stenen forkynder, at den længe vil stå her; den skal nævne Valtokes varde". Stenen står på en lille græsklædt høj på kirkegården, få meter vest for tværskibets sydende. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1909
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4595/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4595/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4595/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Asser satte denne sten efter sin herre Valtoke. Stenen forkynder, at de længe vil stå her; den skal nævne Valtokes varde.” Dateres vikingetid. Højde 160 cm, bredde 77 cm. Omtalt 1654, placeret i våbenhuset i 1838. I dag rejst på en høj vest for kirkens tværskib. Runerne løber på begge sider af stenen. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2015.

Litteraturhenvisninger  (0)