Østerskoven

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Lolland-Falster

Kommune
Guldborgsund

Sted- og lokalitetsnr.
070214-71

Fredningsnr.
432729

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 23/10 1884, Fideikommisset Høj, 1,6 x 14 m. 1 randsten mod nord.
Undersøgelsehistorie

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(6) Rund Høi, 45 F. bred, 5 F. høi. ... 4-6 [sb.69-71] ligger i Afd. 1 paa høi Bakke; Fodkreds af mindre Sten delvis fjernet. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,60 x 14 m. 1 randsten mod nord.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, Corselitse Østerskov. Den på blåt kort nævnte randsten mod N ses ikke, muligvis dækket af det kvas fra fældede graner, der ligger på højen. Stort hul i NØ højside, efter rodvælter? I det hele taget er overfladen lidt ujævn, spc. i Ø, hvor den virker noget afgravet. I V højside 2 rævegrave. Bevokset med unge bøgetræer. I ung bøgeskov. NB! På fredningskortet er nr 28 og 29 ombyttet! Nr. 29 er i virkeligheden den vestligste høj. Parkering: Med tilladelse. ** Seværdighedsforklaring ** Ligger sammen med 4327:27 og 28 på en bakketop. Alle smukt kuplede. Tilsammen ret seværdige. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ingen rævegrave.