Skelhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-3

Fredningsnr.
1907114

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Hindborg herred, Skive sogn, Brårupjorde, matr.nr. 10a: Skive kommune "Skelhøj", 2,85 x 18 m. Udgravet med et 8 m bredt krater, sydsiden stærkt afgravet. Lyng i plantage. Ca. halvdelen ligger i Dommerby sogn. Hindborg herred, Skive sogn, matr.nr. 10a af Brårupjorde: Ca. 1/3 høj i skel til Fjends herred, Dommerby sogn, Dommerby, matr.nr. 2a. Hindborg herred, Skive sogn, matr.nr. 15b af Egeris: Ca. 1/6 høj i skel til Fjends herred, Dommerby sogn, matr.nr. 15b.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skelhøj". 2,15 M. høj; 18 M i Diam. Udgravet med et Krater paa 8 M. Af Sydsiden staar næsten intet; den angivne Høj er en i NØ. Et beplantet Skel gaar over Højen. Lynggroet i Hede. Den skal iflg Strandgaard have indeholdt et Kammer.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 20 x 2 m med en dyb ældre Udgravning fra Midten og ud til Sydsiden. Den er lidt afgravet i Vestsiden ned til Vejgrøften. Den ligger i Sogne og Herredskel. Deraf faaet Navnet "Skelhøj".

1949 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Skelhøj" 2,85 x 18 m. Udgravet med et 8 m. bredt Krater, sydsiden stærkt afgravet. Lyng i Plantage. Ca. Halvdelen ligger i Dommerby Sogn. Ca. 1/3 i skive By. Matr.nr. 10 a. af Skive Braarupjorde. Ejer: Skive Kommune. Ca. 17& i Skive Landsogn. Matr. nr. 15 b. af Jægerris, Ejer: Nordjydsk Væddeløbsbane, Adelgade 9, Skive.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i kanten af skoven ved kaserne. Bevokset med lidt buskads.Vest for højen indfaldsvej til Skive. Militæret har sat 4 rød-hvide markeringspæle om højen.

Litteraturhenvisninger  (0)