Dommerby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-15

Fredningsnr.
1907137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Syd for Skive ligger et fredet hedeområde med 25 gravhøje.Alle højene er temmelig små, de fleste under 2 m høje. Selv om der ikke er gjort fund i nogen af dem, kan man godt gå ud fra, at de stammer fra den del af bondestenalderen, der kaldes "enkeltgravstid". Store grupper eller rækker af små, lave gravhøje er nemlig typisk for denne periode, og langt de fleste kendes fra de jyske heder. I forbindelse med hedeopdyrkningen i 1800- og 1900-tallet blev et meget stort antal af disse stenalderhøje sløjfet. De mest almindelige gravgaver i enkeltgravstid er "stridsøkser" af bjergart for mændenes vedkommende og ravperler for kvindernes.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Dommerby, matr.nr. 5i (tidl. 5b) Høj, 0,5 x 10 m. En vej skærer gennem foden i syd-sydøst. Med lyng i fredet hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af udvisket Kontur. 0,50 M. høj, 9-10 M. i Diam. vejen skæer gennem Foden mod SSØ. Lynggroet i Hede. [sb 15-17] Skelgrensen her kunde ikke nøje angives. Det er sikkert i Praxis Vejen hvorved 15-16 kunne paa Matr No 5b, men ifølge Matrikelkortet ligge de alle paa 5a. En saadan Forrykkelse af Skelgrensen i udyrket forekommer ofte. No 16 er fredet under 5b.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille lyngklædt Høj i Hede 9 x 3/4 m med M.S. paa Nordsiden.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,5 x 10 m. En Vej skærer gennem Foden i SSØ. Lyng i fredet Hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på Dommerby Hede ved Skive Kaserne. Lyngklædt høj i hede. Temmelig udfladet høj, uden fredningssten.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0016
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)