Dommerby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-26

Fredningsnr.
1907119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,8 x 17 m. Ubetydelig afgravning ved fod; øst for top lille hul. Lyng og enkelte fyr i plantage. I skel. Dommerby, matr.nr. 7a: Høj i skel til matr.nr. 6a af Dom- merby.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 18 x 2 med en ældre Gravning i Midten.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,8 x 17 m. Ubetydelig Afgravning ved Fod. Øst for Top lille Hul. Lyng og enkelt Fyr i Plantage

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på hedeareal i Dommerby Plantage ved Skive Kaserne. Lyngklædt høj i hede. Fire rød/hvide pæle markerer 2 m bræmmen.

Litteraturhenvisninger  (0)