Dommerby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-27

Fredningsnr.
1907118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,25 x 20 m. Toppen meget ujævn med større afgravning i syd, mindre i nord og øst. Lyng i hede. En del mindre gravninger på top og i siderne mod nord og nordøst tilkas- tet ved restaurering 1954.
Undersøgelsehistorie

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,25 M. høj, 20 M. i Diam. Toppen danner en Flade paa 5,50 M. Øst for toppen findes en lille Fordybning og mod Syd en ubetydelig indafskrabning. Lynggroet i Hede.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 24 x 3 3/4 m med flere ældre Gravninger i Toppen.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,25 x 20 m. Toppen meget ujævn, med større Afgravning i Syd, mindre i Nord og Øst. Lyng i Hede.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret se j. nr. 100/54.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på hedeareal i Dommerby Plantage ved Skive Kaserne. Lyngklædt høj i hede. Fire rød/hvide pæle markerer 2 m bræmmen.