Dommerby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-28

Fredningsnr.
1907120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 1,6 x 13,5 m. Lille hul i top; dyb, smal fure over højens vestlige del i nord-syd. Lyng i plantage. I skel. Dommerby, matr.nr. 12a: Høj i skel til matr.nr. 6a af Dom- merby.
Undersøgelsehistorie  (5)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj,; 1,60 M. høj; 13,50 M. i Diam. Ved den søndre Fod findes en ubetydelig Indafskrabning; ellers velbevaret. Lynggroet i Hede.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 23 x 3 m med flere ældre Gravninger i Midten.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,6 x 13,5 m. Lille Hul i Top, dyb, smal Fure over Højens vestlige Del i N.-S. Lyng i Plantage.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på hedeareal i Dommerby Plantage ved Skive Kaserne. Lyngklædt høj i hede. Fire rød/hvide pæle markerer 2 m bræmmen.

Litteraturhenvisninger  (0)