Dommerby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-29

Fredningsnr.
1907140

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Syd for Skive ligger et fredet hedeområde med 25 gravhøje.Alle højene er temmelig små, de fleste under 2 m høje. Selv om der ikke er gjort fund i nogen af dem, kan man godt gå ud fra, at de stammer fra den del af bondestenalderen, der kaldes "enkeltgravstid". Store grupper eller rækker af små, lave gravhøje er nemlig typisk for denne periode, og langt de fleste kendes fra de jyske heder. I forbindelse med hedeopdyrkningen i 1800- og 1900-tallet blev et meget stort antal af disse stenalderhøje sløjfet. De mest almindelige gravgaver i enkeltgravstid er "stridsøkser" af bjergart for mændenes vedkommende og ravperler for kvindernes.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Dommerby, matr.nr. 6e (tidl. 6a) Høj, ca. 0,95 x 11 m. Overfladen lidt ujævn; gamle vejspor på begge sider af højen. Med lyng i fredet hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,95 M. høj; 11 M. i Diam. Overfladen er ikke saa lidt ujævn. Øst og vest for Højen løber dybe Furer i Heden. Lynggroet i Hede.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede, 11 x 3/4 m. Deri er funden Grav med br Ben (Bronzealder).

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0,95 x 11 m. Overfladen lidt ujævn, gamle Vejspor paa begge Sider af højen. Lyng i fredet Hede. (Er noteret paa Liste over Beskadigelser.)

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på Dommerby Hede ved Skive Kaserne. Lyngklædt høj i hede. Højen omgives mod vest og øst af hulveje.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0016
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)