Dommerby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-30

Fredningsnr.
1907117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, ca. 3,6 x 24 m. Beskadiget af tyskerne; i nordsiden en øst-vestgående udgravning, 4 x 2 m, 1,5 m dyb; i syd- øst en større udgravning, 3 x 6 m, 0,75 m dyb. Lyng og græs i hede. Beskadigelserne tilkastede ved restaurering 1954.
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 24 M i Diam. Udgravet med et 5 M. stort Hul med Udkastning mod NØ., indtil 1,60 M. dybt og lynggroet. Højen er endnu indtil 3,60 M. høj. Lynggroet i Hede.

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 419/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tyskerne I nordsiden af højen en Ø-V gaaende nedgravning ca 1,5 m. dyb og 3/4 m. bred, i østsiden af højen drejer denne nedgravning mod syd paa et kortere stykke. 419/44.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt i Hede 24 x 3 3/4 m med stor ældre Gravning i Midten.

1950 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,6 x 24 m. Beskadiget af Tyskerne. I Nordsiden en Ø-V gaaende Udgravning 4x 2 m., 1,5 m. dyb. I SØ. en større Udgravning 6 x 3 m.., 3/4 m. dyb. Lyng og Græs i Hede.

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 10/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret se j.nr. 100/54.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på hedeareal i Dommerby Plantage ved Skive Kaserne. Lyngklædt høj i hede. Fire rød/hvide pæle markerer 2 m bræmmen. Stier op over højen mod syd og vest.

Litteraturhenvisninger  (0)