Dommerby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-32

Fredningsnr.
1907116

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/10 1930. Gdr. Chr. Pedersen Ramdal og hustru Diplom Afmærkn.: MS. 1931, H. Kjær Ejer: Vestlige del af højen: Skive kommune Langhøj, 30 x 15 m, 2,7 m høj. Græs i udyrket areal. Højens 15 m lange forlængelse mod vest, der ligger på Skive kommu- nes grund, er deformeret af tyskerne og forsynet med et be- tonfundament, denne del af højen, der er adskilt fra resten ved et pigtrådshegn, bør udgå af fredningen.*) Ved langhøjens fod mod sydvest tilkastedes et hul ca. 2 x 2,50 m bredt og ca. 1,25 m dybt ved restaurering 1954. *)Tilføjelse 18.11. 1998/BPA: Ved fredningsrejsen i 1950 er længden angivet uden de 15 m. Denne beskrivelse er imidlertid aldrig tinglyst, hvorfor målene i den oprindelige deklarations- tekst fra 1930 stadig er gældende: Deklarationstekst 1930: En langhøj sydvestligst på gårdens samlede jorder. Langhøjen har længderetning ØNØ-VSV, 46 m l, 15 m br, 2,7 m høj med smukt hvælvet rygning. Ca 14 m fra VSV ende er der en flad tværsænkning, 3,5 m bred, 0,5 m dyb, tæt VSV derfor en afgravning, flad ca 2/3 m dyb. Ringe ujævnheder i ØNØ ende. Randsten mulig borttagne om foden. Lynggroet i agermark.
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. Længderetning Ø til N-V til S. 46 M. lang, c 15 M. bred, 2,75-3 M. høj. 8 M. fra Vestenden er der ført en 3,50 M. bred Grav over den, indtil 0,70 M. dyb. Øst for den findes en nu lynggroet Sænkning. Østenden er velbevaret, Nordsiden vel noget ujævn, dog ikke stenkl. Lynggroet i Hede. Jf. Fotografi Pl I No 1.

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1944 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 420/44
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tyskerne. I nordsiden vest for midten var gravet en rende ca. 1 m bred og 1 m. dyb. vest for og op tilhøjen et anlæg i cementfundering som paastodes anlagt i løs opkastet jord.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Langhøj" lyngklædt i Hede, nu delvis ødelagt af Tyskere og forlænget noget i Øst.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. 30 x 15 m. 2,7 m. høj. Græs i udyrket Areal. Højens 15 m. lange Forlængelse mod V., der ligger paa Skive Kommunes Grund, er deformeret af Tyskerne og forsynet med et Betonfundament; denne Del af Højen, der er adskilt fra Resten ved et Pigtraadshegn, bør udgaa af Fredningen.

1954 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restaureret se j.nr. 100/54.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj på Skive Kasernes areal. Ligger i område med mange køretøjer, der er sat hegn i god afstand om højens østlige del. Helt tilgroet med egekrat.

Litteraturhenvisninger  (0)