Dommerby
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130102-41

Fredningsnr.
1907130

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Syd for Skive ligger et fredet hedeområde med 25 gravhøje.Alle højene er temmelig små, de fleste under 2 m høje. Selv om der ikke er gjort fund i nogen af dem, kan man godt gå ud fra, at de stammer fra den del af bondestenalderen, der kaldes "enkeltgravstid". Store grupper eller rækker af små, lave gravhøje er nemlig typisk for denne periode, og langt de fleste kendes fra de jyske heder. I forbindelse med hedeopdyrkningen i 1800- og 1900-tallet blev et meget stort antal af disse stenalderhøje sløjfet. De mest almindelige gravgaver i enkeltgravstid er "stridsøkser" af bjergart for mændenes vedkommende og ravperler for kvindernes.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Dommerby, matr.nr. 5i og 13m (tidl. 5b og 13a) Tingl.: 12/11 1889. Købt Høj, ca. 1,2 x 12 m, velbevaret. Med lyng i fredet hede. Dommerby, matr.nr. 13m: Høj i skel til matr.nr. 5i af Dommerby.
Undersøgelsehistorie  (6)
1889 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,20 M. høj, 12 M. i Diam. Velbevaret og lynggroet i Hede. Fredet.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lyngklædt Høj i Hede 16 x 2½ m med M.S. paa Østsiden.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,2 x 12 m., velbevaret. Lyng i fredet Hede.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på Dommerby Hede ved Skive Kaserne. Lyngklædt høj i hede.

2014 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2014-7.20.03-0016
Kulturstyrelsen
Ny skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)