Bådsgård Mark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-83

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Bronzesværd (tabt)

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2 M. høj, 18 M. i Diam. I Toppen er en 5,50 M. stor, c 1 M. dyb, nu græsgroet Sænkning med Aabning mod Vest. Foden er afskaaren, særlig mod Nord. Græsgroet i Ager.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Vrag, næsten ganske bortgravet. Bør maaske udgraves før Sløjfning.

1939 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 750/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ødelagt Høj (Højrest). Deri er der for ca 20 Aar siden funden en Bronzesværd. Som solgtes til Dyrlæge Pedersen, Højslev St.

Litteraturhenvisninger  (0)