Skovgårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-80

Fredningsnr.
18088

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Skovgaard og Baadsgaard Høj, 2,8 x 15 m, næsten hele sydlige halvdel bortført. Forrige ejer skal have fjernet store sten, der stod omkring højen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,90 M. høj, 22 M. i Diam. I Toppen er en 3,50 M. stor Sænkning med Hul. Afskrællet paa alle Sider, særlig mod Syd naar Beskadigelsen naar næsten ind til Midten saaledes at næsten hele den sydlige Halvdel bortført. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1982: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Næsten hele sydlige Halvdel bortført. Forrige Ejer skal have fjærnet store Sten, derstod omkring Højen. 2,8 x 15 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,3 x 13,6 x 9,5 m. Gamle skader: Sydlige del bortgravet og siden står nu tilbage som en stejl, ubevokset brink og derfor sårbar. Siderne uregelmæssige og foden stejl efter ældre kreatur- skade. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i mark, afgræsset af heste. Højen er hegnet ind.

Litteraturhenvisninger  (0)