Skovgårde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-81

Fredningsnr.
18089

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Skovgaard og Baadsgaard. Tingl.: 6/2 1912. Statshusm. Jens Christensen Skov. Diplom Afmærkn.: MS 1924, lærer Chr. N. Krogh. Høj, 2,9 x 22 m, større sænkning i top. Lynggroet, i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,90 M. høj, 22 M. i Diam. I Toppen er en 3,50 M. stor Sænkning med Hul i Midten; der har været Brændt Blus. Foden er afskaaret og der findes flere mindre Beskadigelser. Lynggroet i Ager. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1912 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Større Sænkning i Top. Lynggroet. I Ager. 2,9 x 22 m.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,6 x 20 x 14,5 m. Gamle skader: Toppen stærkt forgravet. Ældre (40-50 år) bygning har delvis ødelagt sydfoden. Nyt: Kreaturer har i efteråret haft adgang til højen, hvorved en del af bevoksningen er trådt ned, men endnu ingen deciderede kreaturskader. Forholdet påtalt og fremtidig græsning undgås ved hegning. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i mark, afgræsset af heste. Højn er hegnet ind. Noget tilgroet med buskads.

Litteraturhenvisninger  (0)