Bruddal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-94

Fredningsnr.
180814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/10 1892. Gdr. N.P. Andersen Bæk Diplom Afmærkn.: MS 1894, kapt. Søegaard Høj, 3,85 x 20 m. Hul i top. Græsgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,85 M. høj, 20 M. i Diam. Toppen ses et 3 M. stort, 0,80 M. dybt Hul, der er græsgroet; ellers er Højen lynggroet. Højen ligger paa en stejl naturlig Bakke og gaar mod Vest i et med dennes Skraaning. Fredlyst 1892. Mærkesten paa Højens Top. [sb 87-88, 90-93, 94-95] Paa strandgaards Kort findes mod Vest det samme Antal Høj, den nu opførte under 1a (87-88, 90-93), men det er næppe gørligt at identificere den med Sikkerhed. Desuden forefindes Høj 94 og 95.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Hul i Top. Græsgroet. I Ager. 3,85 x 20 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i afgræsset mark. Ligger på markant højdedrag. FM sten knækket, kun det nederste tilbage.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj med markant beliggenhed. Græsdækket i indhegnet græsareal.

Litteraturhenvisninger  (0)