Bruddal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-94

Fredningsnr.
180814

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/10 1892. Gdr. N.P. Andersen Bæk Diplom Afmærkn.: MS 1894, kapt. Søegaard Høj, 3,85 x 20 m. Hul i top. Græsgroet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,85 M. høj, 20 M. i Diam. Toppen ses et 3 M. stort, 0,80 M. dybt Hul, der er græsgroet; ellers er Højen lynggroet. Højen ligger paa en stejl naturlig Bakke og gaar mod Vest i et med dennes Skraaning. Fredlyst 1892. Mærkesten paa Højens Top. [sb 87-88, 90-93, 94-95] Paa strandgaards Kort findes mod Vest det samme Antal Høj, den nu opførte under 1a (87-88, 90-93), men det er næppe gørligt at identificere den med Sikkerhed. Desuden forefindes Høj 94 og 95.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Hul i Top. Græsgroet. I Ager. 3,85 x 20 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i afgræsset mark. Ligger på markant højdedrag. FM sten knækket, kun det nederste tilbage.

Litteraturhenvisninger  (0)