Bruddal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-88

Fredningsnr.
180810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,25 x 15 m. Siderne en del afgravet. Top affladet. I NØ bred grøft fra højfod op ad højsiden. Græs- og lyngklædt. I udyrket, græs- og buskklædt område. Arealfredning (ca. 10 tdr. land syd og nord for vejen) ved Naturfredningsnævnet 1937. NM I: Toppen affladet og mod NØ en 0,5 m bred grøft, ført fra højfod 1,5 m opad højsiden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,25 M. høj. 15-16 M. i Diam. Siderne er en Del afgravede; Nordsiden er bevoxet med Smaakrat. Lynggroet paa Hedebakke.[sb 87-88, 90-93, 94-95] Paa strandgaards Kort findes mod Vest det samme Antal Høj, den nu opførte under 1a (87-88, 90-93), men det er næppe gørligt at identificere den med Sikkerhed. Desuden forefindes Høj 94 og 95. Bevoksning: 1982: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Siderne en Del afgravet. Toppen affladet og mod NØ en ½ m. dyb og 1 m. bred Grøft, ført fra Højfod 1½ m. opad Højsiden. Græs- og lyngklædt. I udyrket græs-buskklædt Omraade. 2,25 x 15 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,2 x 16,9 x 19,7 m. Gamle skader: Toppen flad med flere nedgravninger. Syd-, vest- og nordsiden let uregelmæssige efter ældre nedgravninger. Syd og vest for højfoden stejl brink, men denne berører næppe højfoden. Hegn løber henover nordsiden, hvortil kreaturer har adgang, men der findes ingen kreaturskader. Højen virker stabil. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt og delvis træbevokset i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)