Bruddal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-90

Fredningsnr.
180811

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 18 m. Siderne afgravede. 7 indsnit S og Ø i højfod. Hul i top. Græs- og lyngklædt. I græs- og lyngmark. Arealfredning (ca. 10 tdr. land syd og nord for vejen) ved Naturfredningsnævnet 1937. NM I: Høj. Siderne afgravede. 7 ca. 2 m lange, 0,5 m brede og 0,5-0,75 m dybe, radiært rettede, grøftelignende ind- snit S og Ø i højfoden, rettet ind mod højen. I toppen et næsten cirkulært, 0,5 m dybt hul med diam. 2 m. Des- uden afgravning af SØ højfod over en strækning af 4 m, så den står med 0,75 m skrænt. Græs-lyngklædt. I græs- lyngmark. 2 x 18 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,50 M. høj, 18 M. i Diam. Toppen danner en 3 M. stor Flade med en 0,60 M. dyb Sænkning i Midten. Den er afgravet af Siderne; Foden er afskaaren. Græs- og lynggroet i Grønjord. [sb 87-88, 90-93, 94-95] Paa strandgaards Kort findes mod Vest det samme Antal Høj, den nu opførte under 1a (87-88, 90-93), men det er næppe gørligt at identificere den med Sikkerhed. Desuden forefindes Høj 94 og 95.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Siderne afgravede. 7 ca. 2 m. lange, ½ m. brede og 0,5 - 0,75 m. dybe, radiært rettede, grøftelignende Indsnit S og Ø i Højfoden, rettet ind mod Højen. I Toppen et næsten cirkulært 0,5 m. dybt Hul med Diam. 2 m. Desuden Afgravning af SØ Højfod over en Strækning af 4 m, saa den staar med 0,75 m. Skrænt. Græs-Lyng-mark. 2 x 18 m.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset areal med kødkvæg.

Litteraturhenvisninger  (0)