Bruddal
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-91

Fredningsnr.
180812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 25 m. Top afgravet. I NØ bred kløft fra højfod til top. Afgravninger i S-side. Græs- og lynggroet. I græs-lyng- mark. Arealfredning (ca. 10 tdr. land syd og nord for vejen) ved Naturfredningsnævnet 1937.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3 M. høj, 28-29 . I Diam. I Toppen er en 7 M. bred Gravning, aaben mod Nord, indtil 1,75 M. dyb. Lynggroet i Grønjord. [sb 87-88, 90-93, 94-95] Paa strandgaards Kort findes mod Vest det samme Antal Høj, den nu opførte under 1a (87-88, 90-93), men det er næppe gørligt at identificere den med Sikkerhed. Desuden forefindes Høj 94 og 95.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen afgravet og i NØ Side en bred Kløft gravet fra Højfod til Top. En Del Afgravninger i den sydlige Højside. Græs-lynggroet. I Græs- Lyngmark. 2,5 x 25 m.

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset areal med kødkvæg.

Litteraturhenvisninger  (0)