Bruddal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-92

Fredningsnr.
180813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 25 m. Hul i top. I SØ nedgravn. fra top mod høj- fod. Afgravning i V og SV. Græs- og lyngklædt. I græs- og lyngmark. Arealfredning (ca. 10 tdr. land syd og nord for vejen) ved Naturfredningsnævnet 1937. NM I: Høj. Hul i top. Noget afgravet mod V og SV. I SØ-siden går fra et stykke over højfoden og til højens top en 0,5 m dyb og 2 m bred, kløftligende nedgravning. Græs- lyngklædt. I græs-lyngmark. 4 x 25 m.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4 M. høj, 25 M. i Diam. I Toppen er et 5 M. stort Hul, 1,70 M. dybt, aabent mod Sydøst. [sb 87-88, 90-93, 94-95] Paa strandgaards Kort findes mod Vest det samme Antal Høj, den nu opførte under 1a (87-88, 90-93), men det er næppe gørligt at identificere den med Sikkerhed. Desuden forefindes Høj 94 og 95.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Hul i Top. Noget afgravet mod V og SV. I SØ Siden gaar fra et Stykke over Højfoden og til Højens Top en 0,5 m. dyb og 2 m. bred kløftlignende Nedgravning. Græs-lyng-klædt. I Græs-Lyngmark. 4 x 25 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1962 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset areal med kødkvæg.

Litteraturhenvisninger  (0)