Bruddal
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-93

Fredningsnr.
180834

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 20 m. Ligger nu græs- og lyngklædt i græs-lyngmark, men gør indtryk af tidligere at være overpløjet. Bør udgraves før eventuel sløjfning. Notering af tidligere C-høj med følgende beskrivelse: ************************************************************** Høj, 1,5 m høj, 17 m bred og 20 m lang. Største længde i Ø-V. Meget udflydende sider. I tidligere plantage, nu fjernet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,50 M. høj, 19-20 M. i Diam. Overpløjet. I Pløjelaget ses en Del Sten. [sb 87-88, 90-93, 94-95] Paa strandgaards Kort findes mod Vest det samme Antal Høj, den nu opførte under 1a (87-88, 90-93), men det er næppe gørligt at identificere den med Sikkerhed. Desuden forefindes Høj 94 og 95.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Ligger nu græs- og lyngklædt i Græs-Lyngmark, men gør Indtryk af tidligere at være overpløjet. Bør udgraves før eventuel Sløjfning. 1,5 x 20 m.

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Græs og lyngklædt Høj i forhen dyrket Mark. Ca 1 m høj synes uskadt. Fredningsværdigt. Den var forkert afsat.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i afgræsset areal med kødkvæg. Mere udflydende kontur end de øvrige høje på marken.

Litteraturhenvisninger  (0)