Bruddal
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-95

Fredningsnr.
180815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/10 1892. Gdr. N.P. Andersen Bæk Diplom Afmærkn.: MS 1894, kapt. Søegaard. Høj, 3,15 x 25 m. Top affladet. Den Ø-Vgående mergelgrav, ved hvis N-rand højen ligger har taget ca. 1/4 af denne. Græs- og lyngklædt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,15 M. høj, 25-26 M. i Diam. Sydsiden er afskaaret af en Mergelgrav. Toppen danner en 13 M. stor Flade, hvis østlige Del er indhegnet til Havn. Beplantet med Poppel; lyng- og græsgroet i Ager. Udgravet af Kapt Søegaard for over 5 Aar siden (før 1898). Der fandtes et Flintspyd; tidligere er fundet en Flintdolk med bredt Fæste. Der var Skaller i Højfylden. [sb 87-88, 90-93, 94-95] Paa strandgaards Kort findes mod Vest det samme Antal Høj, den nu opførte under 1a (87-88, 90-93), men det er næppe gørligt at identificere den med Sikkerhed. Desuden forefindes Høj 94 og 95.

1926 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 261/26
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen affladet. Den Ø-V gaaende Mergelgav ved hvis nordre Rand Højen ligger har taget ca. 1/4 af denne. Græs-lyngklædt. I Ager. 3,15 x 25 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager med et par træer på højens sider.

Litteraturhenvisninger  (0)