Sejstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-105

Fredningsnr.
180829

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 4 x 15 x 129 m, stærkt beskadiget. Især Ø-siden. Om- trent midt i langhøjen er for 6 år siden fundet et stenkammer. Det fortælles at langhøjen har haft tætstillede randsten. Lyng- klædt i hede. NM I: Langhøj. Stærkt beskadiget. Den stærke beskadigelse, der dog ikke ødelægger oldtidsmindets helhedskarakter, berø- rer kun langhøjens østlige halvdel. Her er en afgravning i NØ-rand samt 6, 3-4 m brede på tværs af højningen gåen- de, 1 a 2 m dybe og 5, 6 og 7 m lange, N-S rettede ned- gravninger. Omtrent midt i langhøjen er for 6 år siden ved stensøg- ning fundet et stenkammer. Det fortælles, at langhøjen har haft tætstillede randsten. Lyngklædt. I hede. 4 x 15 x 129 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Retning Ø-V. 129 M. lang, 13-17 M. bred, Rygningen 4-5 M. bred. 1,60 M. høj. Lynggroet i Hede. Den vestlige Del er bredt bevaret. De større Beskadigelser er følgende (Afstanden regnedes fra Højens Vestende) 57-60,00 et Hul. 72-77,00 et Hul. 86-90,00 Sænkning med Hul syd for Midtaxen. 91-95 Hul, hvori en Sten. 108-117 stor Hul til Bund (1,55 M. dybt). [sb 102-103, 105-107] Strandgaard har afsat Højene 102-103, 107 samt antagelig 106, men der er i saa fald galt aflagt. 105 er opført under Ørslevkloster Sogn. Bevoksning: 1982: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. Stærkt beskadiget. Den stærke Beskadigelse, der dog ikke ødelægger Oldtidsmindets Helhedskarakter, berører kun Langhøjens østlige Halvdel. Her er en Afgraving i NØ Rand samt 6 tre fire Meter brede paa Tværs af Højningen gaaende 1 a 2 m. dybe og 5, 6, 7 m. lange N.S rettede Nedgravinger. Omtrent midt i Langhøjen er for 6 Aar siden ved Stensøgning fundet et Stenkammer. Det fortælles, at Langhøjen har haft tætstillede Randsten. Lyngklædt. I Hede. 4 x 15 x 129 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj i Hede.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,7 x 130 x 25 m. Gamle skader: Højen meget uregelmæssig efter gamle nedgravninger - især østenden er præget af store, dybe nedgravninger. Randstenkæden er sandsynligvis fjernet, idet en grøft i østenden markerer, hvor disse kan have stået. Lidt rustent jernaffald i østligste nedgravning. ** Seværdighedsforklaring ** Højens dimentioner gør den til en seværdighed, men p.gr.a. de mange nedgravninger får den kun to stjerner. Bevoksning: 1982: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger træbevokset i ager.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Langhøj med noget uregelmæssig form. Tæt bevokset med træer og buskads.

Litteraturhenvisninger  (0)