Sejstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-106

Fredningsnr.
180817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 24 m, top og sider afgravet, særlig mod S. Lynggroet. I hjørnet af lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,20 M. høj, 24 M. i Diam. Toppen danner en 6 x 10,50 M. stor Flade med forskellige Huller, og ikke centralt. Fladen er græsgroet; Højen i øvrigt lynggroet i Ager. Foroven i Højen er fundet et Skelet; det laa halvt nede og var dækket af en Bunke Koltringer. Mod SØ. Er fundet en Urne. [sb 102-103, 105-107] Strandgaard har afsat Højene 102-103, 107 samt antagelig 106, men der er i saa fald galt aflagt. 105 er opført under Ørslevkloster Sogn.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen afgravet og Afgravningen flere Steder i Højsiden, særlig mod Syd lynggroet. I Hjørnet af lille Plantage. 4 x 24 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger nu i afgræsset areal, et par træer på højside/ved højfod.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsdækket, ud til mark mod øst. Et større fyrretræ på nordvestsiden, ellers krat og små selvsåede træer.

Litteraturhenvisninger  (0)