Sejstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130106-106

Fredningsnr.
180817

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 24 m, top og sider afgravet, særlig mod S. Lynggroet. I hjørnet af lille plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,20 M. høj, 24 M. i Diam. Toppen danner en 6 x 10,50 M. stor Flade med forskellige Huller, og ikke centralt. Fladen er græsgroet; Højen i øvrigt lynggroet i Ager. Foroven i Højen er fundet et Skelet; det laa halvt nede og var dækket af en Bunke Koltringer. Mod SØ. Er fundet en Urne. [sb 102-103, 105-107] Strandgaard har afsat Højene 102-103, 107 samt antagelig 106, men der er i saa fald galt aflagt. 105 er opført under Ørslevkloster Sogn.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen afgravet og Afgravningen flere Steder i Højsiden, særlig mod Syd lynggroet. I Hjørnet af lille Plantage. 4 x 24 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger nu i afgræsset areal, et par træer på højside/ved højfod.

Litteraturhenvisninger  (0)