Sparkjær
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130111-21

Fredningsnr.
1908108

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,15 x 17 m, mindre, tilgroet gravning i top. Lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,15 M. høj; 17 M. i Diam. I Toppen er en 2 M. stor Fordybning; Sydsiden har lidt noget ved Jordafskrabning; men alle Beskadigelser er som selve Højen lynggroede. Fredet (tinglæst under Matr 4a 11/8 96). Fredningsmærke paa Toppen mod Syd.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Mindre tilgroet, uregelmæssig Gravning i Top. Lyng-græsklædt. I Ager. 2,15 x 17 m.

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 704/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ang. Fredningen 704/52.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)