Resen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130112-5

Fredningsnr.
210741

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2450 - 2351 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,9 x 17,5 m, i top nedgravet cirkelrund platform hvor- til der fra SØ og NV fører en forsænket sti. Tæt beplantet med gran og fyr. I plantage. NM I: Høj. I toppen nedgravet en cirkelrund platform 3 m i diam. og forsænket 0,25 m, hvortil der fra SØ og NV er en indtil 0,50 m i højsiden forsænket sti.
Undersøgelsehistorie  (6)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2,90 M. høj; 17,50 M. i Diam. I Toppen findes nogle mindre betydelige Beskadigelser; ellers er Højen vel bevaret. Lynggroet i Hede. [sb 1-25] Fornævnte 25 Høje ligge alle paa samme Lod og danne i Forbindelse med de i det følgende under Koldkur beskrevne 23 Høje (No. 40-62) en karakteristisk Højrække, der i en Længde af c 360 M. strækker sig langs Skive Aas højre Bred, begrænset i Nord og Syd af Tilløb til denne Aa, af hvilke det nordlige, Sejbæk, paa en større Strækning danner Sognets Nordgrænse. Højrækken, hvis Retning nærmest er SØ-NV, ligger paa Højden ovenfor Aadalen, men følger dog mod NV Terrænets jævne Fald nær ned mod et endnu benyttet Vadested. Medens Højrækken mod Syd er tæt samlet, spreder den sig mere mod Nord og udsender et Par Udløbere, repræsenterede af Højene 45, 42, 41 og Højene 53 og 52 ned mod 2 Indskæringer i Sejbækdalen. I Modsætning til Højrigdommen paa dette Sted ere Højene i de andre Dele af Resen Bys Omraade kun faa og spredte. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

1902 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 17: A 20525-47, C 12815-16.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. I Toppen nedgravet en cirkelrund Platform 3 m. i Diam. Og forsænket 0,25 m., hvortil der fra SØ og NV er indtil 0,50 m. i Højsiden forsænket Sti. Tæt beplantet med Gran og Fyr. I Plantage. 2,9 x 17,5.

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, som måler 3 x 17 x 17 m. Nedgravning på toppen forbundet med to lave grøfter eller nedgravede stier mod SØ og NV. Bevoksning: 1980: Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fuldstændig som nyberejsningstekst. Grøftwrne henover højen er omk 1m brede. Bevokset i skov/plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)