Resen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130112-8

Fredningsnr.
2107102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Brandgrav med brændte ben samt en dårligt bevaret, ubestemmelig bronzegenstand (NM 7712).

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (4)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mindre Højning. 0,50 M. høj; 7,50 M. i Diam. Toppen er ikke lidet forstyrret. Det er sandsynligvis en Gravhøj. [sb 1-25] Fornævnte 25 Høje ligge alle paa samme Lod og danne i Forbindelse med de i det følgende under Koldkur beskrevne 23 Høje (No. 40-62) en karakteristisk Højrække, der i en Længde af c 360 M. strækker sig langs Skive Aas højre Bred, begrænset i Nord og Syd af Tilløb til denne Aa, af hvilke det nordlige, Sejbæk, paa en større Strækning danner Sognets Nordgrænse. Højrækken, hvis Retning nærmest er SØ-NV, ligger paa Højden ovenfor Aadalen, men følger dog mod NV Terrænets jævne Fald nær ned mod et endnu benyttet Vadested. Medens Højrækken mod Syd er tæt samlet, spreder den sig mere mod Nord og udsender et Par Udløbere, repræsenterede af Højene 45, 42, 41 og Højene 53 og 52 ned mod 2 Indskæringer i Sejbækdalen. I Modsætning til Højrigdommen paa dette Sted ere Højene i de andre Dele af Resen Bys Omraade kun faa og spredte.

1902 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 15: B 7712.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ikke genfundet.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)