Afd. 206
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Viborg Museum

Kommune
Viborg

Sted- og lokalitetsnr.
130116-121

Fredningsnr.
2007120

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, orienteret Ø-V, ca. 1,1 x 80,0 x 12,0 m. Vestende gennemskåret af nordgående skovvej. I østende udgravet og rekonstrueret kammer med åbning mod SV. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1510/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj. Mål: 1,0 x 20,0 x 12,0 m. I midte hesteskoformet kammer (rekonstruktion) i 4 x 34 m. udgr. felt. "Kammeret" er orienteret i NNV-SSV med åbningen i SSV. Frilagt ved udgravning. Selve stenmuren i kammeret måler 1,5-3 m. NNØ-SSV. Højen ligger i en ca. 50-årig ædelgranbevoksning samt fyr i Ø-ende. Højde-, længde-, breddemål usikre da overgang til terræn var svært at definere. Fot. af kammer fra SV. Fot. 12 og 13 fra SV. Se udgr.-rapport. Langhøj, usikker. Mål: 1,2 x 25,0 x 9,0 m. Mulighed for at den er V-ende og dermed del af sb. 121. Arkæologer må afgøre det. I ca. 50-årig ædel- og rødgransbevoksning. Midte gennembrudt af skovvej. Se udgr.-rapport. Fot. fra SØ. Senere tilføjelse: Ifølge Erik Jørgensen er den del af sb. 121. Bevoksning: 1982: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2114
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langhøj, orienteret Ø-V, ca. 1,0 x 80,0 x 12,0 m. Vestende gennemskåret af nordgående skovvej. I østende udgravet og rekonstrueret kammer med åbning mod SV. I skov.

1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-2114
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5039/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 5039/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)