Galgehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-23

Fredningsnr.
180838

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
"Galgehøj", 4 x 30 m, udgravning mod N, Ø og V. I nord- vestlig højfod indskåret en 4 x 6 m stor, plan. Sænkning i top, nu jævnet. Beplantet med fyr. I ager. NM I: Høj. Mod N, Ø og V er der gravet bort, såvidt skønnes henholdsvis 1 m, 5 m og 2 m. I NV-side er der nær høj- foden skåret et næsten vandret plan ind, stort 4 x 6 m. Den tidligere store sænkning i toppen nu jævnet.
Undersøgelsehistorie  (12)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, kaldet Galgehøj. 4,10 M. h; 26 M. i Diam. I Toppen en 8 M. stor Sænkning, 1,30 M. dyb; i Nord er en Gravning midt paa Højsiden. Mod Øst gaar et Dige (Skel til Heilskov By) over Højfoden. Lynggroet i Grønjord. [=sb. 87a Heilskov By Matr.nr. 9b].

1921 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 499/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1921 Genstand givet til museum
Journal nr.: 499/21
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af flintdolk og bronzesværd i højen.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Mod N, Ø og V er der gravet bort, saavidt skønnes henholdsvis 1 m. 5 m. og 2 m. I NV Side er der nær Højfoden skaaret et næsten vandret Plan ind, stort 4 x 6 m. Den tidligere store Sænkning i Toppen nu jævnet. Beplantet med Fyr. I Ager. 4 x 30 m. "Galgehøj".

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5816/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Brandgrav(e) fra sen førromersk jernalder fundet ca. 3 m. vest for Galgehøjs nordvestlige højfod.

1984 Museal udgravning
Journal nr.: 303A
Skive Museum

2011 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)