Hald By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-40

Fredningsnr.
180865

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 900 - 701 f.Kr.)
Dobbeltgrav i stenkiste, hvorfra to urner med bronzer (NM B4924-32 og B4935).

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 - 2351 f.Kr.)

Begravelse, uspec undergruppe, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,2 x 21 m, hul i top. 5 m af V-siden overpløjet. Af- gravning hist og her. Gran- og fyrreklædt i ager. NM I: Høj. Stor nedgravning i midten, 10 m i diam. og 0,75 m dyb. Mod V er ca. 5 m af højen overpløjet. Afgravnin- ger hist og her. Beplantet med gran og fyr.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Genstand givet til museum
Nationalmuseet
Afskrift fra NM's Accessionsprotokol vedr. NM B4924-32 og B4935: "Fund i ... høje paa Jesper Andersens Mark, Mat. Nr. 6b af Hald, Ørslevkloster sg. ... Indsendt af Gaardejer J. Mikkelsen fra Karredybgaarde. 4924 Brudstykker af en Arm eller Halsring … 4925 2 Brudstykker af en Haandledsring ... 4926 En lille glat Fingerring … 4927 En Stangknap af Bronze som S.M 28 Fig. 26 men fint riflet og uden Ornamenter… 4928 En Halsring dannet af en tynd, vreden Bronzestang, endende i to Kroge. … 4929 En lille Ring, dannet … - riftlet - … 4930 En lille Haandledsring … 4931 En lille Ring … 4932 To smaa Ringe … … 4935 Brudstykker af et ... Lerkar ... … F. i to Høje paa Jesper Andersens Mark, Mat. No. 6b af Hald, Ørslevkloster S. … I den ene Høj fandtes et lille Stenkammer, hvori 2 Lerkar, det ene 4935, det andet gik helt i Stykker. I det ene kar fundet 4924-27, i det andet 4928-32. Den anden Høj paa samme Mark ligger omtrent 280 M syd for foregaaende. ... 9-2-91".

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.20 M. høj, 21 M. i Diam. I Toppen er en græsgroet Sænkning 12 M. stor, 1.50 M. dyb. Græsgroet i Ager. Herfra Sagerne A 9794-95, C 6298-308.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Stor Nedgravning i Midten 10 M. i Diam. og 0,75 m. dyb. Mod V. er ca. 5 m. af Højen overpløjet. Afgravninger hist og her. Beplantet med Gran og Fyr. I Ager. 2,2 x 21 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i uopdyrket, delvis træbevokset areal i ager. Højen græsklædt og med spredte træer.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i græsdækket og bevokset areal, med marker mod vest, syd og øst. En del bevoksning. Sydsiden utilgængelig.

Litteraturhenvisninger  (0)