Bavnehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-65

Fredningsnr.
180870

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Bavnehøj", 2,2 x 16 m, store afgravninger i top og sider. Lyngklædt, i plantage. Hald, matr.nr. 17a: "Bavnehøj" i skel til matr.nr. 26a af Hald.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bavnehøj". 2.20 M. høj, 16 M. i Diam. Udgravet med et 3 M. stort Hul, aabent mod NØ. og S. og indtil 1.65 M. dybt. Den er i det hele ganske forstyrret. Lynggroet i Hede. Et Skeldige gaar i Ø-V op over Højens Nordside.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Store Afgravninger i Top og Sider. Lyngklædt. I Plantage. 2,2 x 16 m. "Bavnehøj".

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset i skovareal.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I skov, dækket af gran og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)