Hald By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-68

Fredningsnr.
180861

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: På toppen Generalstabs målepunkt, omkring hvilket 2 m er fredet. Høj, 3,65 x 32 m. På toppen generalstabs målepunkt, omkring hvilket fredet 2 m. Beskadigelser i top, der går ind over de fr. 2 m. På S-siden afgravninger. Graner på N-siden, i øvrigt lynggroet. I ager. NM I: Den østre top-halvdel afgravet ca. 0,5 m ned. Den øv- rige top noget affladet. Beskadigelsen omkring genral- stabs målepunkt går ind over de fredede 2 m. På sydsi- den en afgravning, ca. 12 x 4 m stor og indtil 0,5 m dyb. Mod nord en ca. 3 m bred og 0,5 m dyb afgravning fra fod til top. På nordsiden nogle graner.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.65 M. høj, 32 M. i Diam. Hele Toppen er affladet og der er gravet i den fra alle Kanter. Særlig fra Nord og Syd er foretaget større Indgravninger. Lynggroet i Ager.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Paa Toppen Generalstabs Maalepunkt, omkring hvilket fredet 2 m. Den østre Top-Halvdel afgravet ca. ½ m. ned. Den øvrige Top noget affladet. Beskadigelsen omkring Generalstabs Maalepunkt gaar ind over de fredede 2 m. Paa Sydsiden en Afgravning ca. 12 x 4 m. stor og indtil ½ m. dyb. Mod N en ca. 3 m. bred og ½ m. dyb Afgravning fra Fod til Top. Paa Nordsiden nogle Graner. Iøvrig lygggroet. I Ager 3,65 x 12 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bevokset med træer og krat, ligger i kanten af skovareal.

Litteraturhenvisninger  (0)