Hald By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-72

Fredningsnr.
180875

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 2,2 x 10 x 93 m. Den østlige halvdel i N-siden dyr- kes. Flere steder store gravninger i S-siden. N-sidens vest- lige del synes uskadt. Mod V lidt graner. Lyngklædt. I ager. Ørslevkloster sogn, Hald, matr.nr. 28a: Langhøj i skel til Ørum sogn, Nr. Ørum, matr.nr. 3.
Undersøgelsehistorie  (7)
1900 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skel til Hald By. Langdysse, liggende paa en naturlig Bakke, en Del medtaget og udvisket i Konturen. 93 M. lang; ubestemt Bredde: 9-10 M. Varierende Højde: indtil 2,20 M. ca 20 M. fra Østenden findes et 6 Ms Hul til Bunden. Flere andre Steder ses Beskadigelser, dog af ringere Omfang. Af Randsten ses 1 i Nord og 1 i Syd, dog næppe i oprindeligt Leje. Der findes flere Huller, sandsynligvis efter Sten. Et større Hul (6 M) findes ogsaa i Dyssens Vestende c 10 M. fra Enden, der er afgravet. Længderetningen er omtrent Ø-V. Lynggroet i Hede. Jfr. Fotografi. (Overført fra 130118, sbnr. 62)

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skel til 32 samt til Ørum Sogn. Langhøj = Ørum Sogn No. [62].

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj. I Skel til Ørum Sogn. Omtalt i Beksrivelsen af dette Sogn under Nr. 62.

1964 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger på træbevokset højdedegag i ager - også træer på højen.

2022 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Langhøj. Bevokset med gran- og løvtræer og til dels dækket af krat.

Litteraturhenvisninger  (0)