Hald By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-77

Fredningsnr.
180869

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,6 x 22 m, toppen afskåret og siderne stærkt afgra- vede. Østre højfod vender mod ager og står med ca. 0,5 m skrænt, mod SØ i denne var lidt urneskår og brændte ben. Lyngklædt. I ager og plantage. Kun få meter fra SV-højfod graves grus, dog kun i mindre målestok. Hald, matr.nr. 34f: Høj i skel til matr.nr. 33a af Hald.
Undersøgelsehistorie  (4)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.60 M. høj, 22 M. i Diam. Toppen danner en 10.50 M. stort Flade. Af den nø. Del er meget bortgravet. Et Skeldige gaar i NV-SØ over Højen. Ved dets Opsættelse fandtes Urner. NØ. for Diget (paa Matr. No 33) ses en blottet Brink et Lag brændte Ben under Urne; det laa 5 M. fra Højfoden, 0.75 M. under. Overfladen. Højen er lyng- og græsgroet i Hede.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen afskaaret og Siderne stærkt afgravede. Østre Højfod vender mod Ager og staar med ca. ½ m. høj Skrænt; mod SØ i denne var lidt Urneskaar og brændte Ben. Lyngklædt. I Ager og Plantage. Kun faa m. fra SV Højfod graves Grus, dog kun i mindre Maalestok. 3,6 x 22 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger bagest i have, græsklædt og delvis træbevokset.

Litteraturhenvisninger  (0)