Hald By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-78

Fredningsnr.
180868

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 18 m, toppen affladet. Mod S afgravning ca. 7 x 2-3 m. Over højens Ø-side går et skel, der falder næsten lodret mod Ø. Lyngklædt, i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.90 M. høj, 18 M. i Diam. Udgravet med en 3.50 M. bred Grav, aaben mod Syd; 1.40 M. dyb. Lynggroet i Hede. Der er fundet Stensager, uvist af hvad Art; de solgtes til Apotekeren i Skive.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen affladet. Mod syd en Afgravning ca. 7 m. lang og en 2-3 m. bred. Over Højens østre Side gaar et Skel, der falder næsten lodret mod Øst. Lyngklædt. I Plantage. 1,75 x 18 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger bagest i have, græsklædt og delvis træbevokset.

Litteraturhenvisninger  (0)