Hald By
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-79

Fredningsnr.
180878

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 18 m, kun den østlige del tilbage. Beplantet med fyr. I ager. Tidl. C-høj noteret med følgende fredningsbeskrivelse: **************************************************************** Høj, 1,2 x 10 m. Afgravet østside; i nordsiden et 1 x 3 m stort og 0,5 m dybt hul. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (3)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den østlige Del af en Høj. Indtil 1.60 M. høj, c 18 M. opr Diam. 5-8 M. bred. Græsgroet i Grønjord. Ved Toppen fandtes Jærnalderslerkarskaar. Enkelte laa in situ 55 Cm under Overfladen. Højen er delvis beplantet med Fyr.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Kun den østlige Del tilbage. Beplantet med Fyr. I Ager. 1,6 x 18 m.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Træbevokset i skovareal.

Litteraturhenvisninger  (0)