Lindbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-82

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den naturlige Bakke "Lindbjerg" angaves at have været et Kammer eller Kiste; Fortælleren, der var Dreng, da den opgravedes, huskede særlig en Sten paa 2½ Alen, den stod ved Vestenden. Stenene ere anvendte til Vejkantning ved Kløften ved Bruddal. Om Fund erindredes intet. Egentlig Høj haver der ikke været. Der var dog ennu en svag og vag Højning i Bakketoppen.

Litteraturhenvisninger  (0)