Lindbjerg

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-82

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den naturlige Bakke "Lindbjerg" angaves at have været et Kammer eller Kiste; Fortælleren, der var Dreng, da den opgravedes, huskede særlig en Sten paa 2½ Alen, den stod ved Vestenden. Stenene ere anvendte til Vejkantning ved Kløften ved Bruddal. Om Fund erindredes intet. Egentlig Høj haver der ikke været. Der var dog ennu en svag og vag Højning i Bakketoppen.