Krablakkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-83

Fredningsnr.
17085

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,6 x 30 m, toppen plan. Græs- og granklædt. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, kaldet "Krablakkehøj", 2.60 M. høj, 20 M. i Diam. I Toppen er et 8 M. stort Hul, 1.25 M. dybt, aabent mod SØ. Lynggroet i Hede. Der er fundet forskellige Stensager.

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen plan. Græs- og granklædt. I Plantage. 1,6 x 30 m.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I træbevokset areal omgivet af ager.

Litteraturhenvisninger  (0)