Møgelhøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-87

Fredningsnr.
180839

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Møgelhøj", 2 x 29 m, toppen afskåret med spor efter ned- gravning i midten. Siderne har alle ret stærke afgravnin- ger. Græsklædt med fyr og gran. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, kaldet "Møgelhøj". 4.20 M. høj, 29 M. i Diam. Siderne er afgravede, særl. mod Syd. I Toppen er et 5 M. stort, stejlt Hul indtil 2,50 M. dybt. Der ses mange Sten paa c 30 Cm. I Højfylden ses Strandskaller. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen afskaaret med Spor efter Nedgravning i Midten. Siderne har alle ret stærke Ind- og Afgravninger. Græsklædt med Fyr og Gran. I Plantage. 2 x 29 m. "Møgelhøj".

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,6 x 29,7 x 26,6 m... Gamle skader: Flad top med lave afgravninger mod øst, en ca. 1 m dyb nedgravning i toppen og ned over østsiden. De andre steder har flere større afgravninger, som gør siderne uregelmæssige. ** Seværdighedsforklaring ** Smuk udsigt til Hjarbæk og Lovns. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal i ager.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)