Heilskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-91

Fredningsnr.
180836

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 11 m, de sydlige tre fjerdedele afgravet med skrå ansats. Beplantet med små graner, i øvrigt græsklædt. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, sløjfet. Den har indeholdt mange store Sten (Kammer?) paa indtil 2 Alen. Der ere anvendte til Sokkelstenen paa en Længe.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. De sydlige 3/4 Dele afgravet med skraa Ansats. Beplantet med smaa Graner; iøvrig græsklædt. I Ager, i Udkanten af Plantage. 2 x 11 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I træbevokset areal ved mark.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)