Lund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-105

Fredningsnr.
180851

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 17 m, udgravning i top. Mod vest lidt afgrav- ning. Lyng- og fyrreklædt. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.75 M. høj, 17 M. i Diam. Udgravet med et 3.50 M. stort Hul med stejl Brink, 0.90 M. dybt. Intet Fund. Lynggroet i et lille Hedestykke. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Udgravning i Top ca. 6 m. i Diam. Mod V lidt Afgravning. Lyng- og fyrklædt. I Plantage. 1,75 x 17 m. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,2 x 16,5 x 15,7 m. Gl. skader: Nedgravning i toppen. Nye(re) skader: Flere væltede træer på østsiden af højen. Bevoksning: 1982: Græs og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Ligger i træbevokset areal mellem ager og sø. Delvis bevokset med træer og buske.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)