Heilskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-96

Fredningsnr.
17083

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 13 m, toppen flad, noget udjævnet mod Ø. Beplantet med fyr. I fyr- og granplantning.
Undersøgelsehistorie  (9)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 0.90 M. høj, 12 M. i Diam. Fuldstændig udgravet. Delvis beplantet i beplantet Hede.

1938 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Toppen flad. Noget udjævnet mod Ø. Beplantet med Fyr. I Fyr- og Granplantage. 1 x 13 m.

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2123-0076
KUAS, Fortidsminder

2003 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 840A
Skive Museum
Højen ligger i et skovrejsningsområde, men efter aftale med ejeren anlægges en udsigtskile fra højen og denne vil således blive friholdt for dybdepløjning og tilplantning.

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. I skovareal.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)