Løjenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-100

Fredningsnr.
180877

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tidligere overpløjet høj, ligger nu udyrket med gran, græs og fyr. (Ikke fredningsværdig fra Nationalmuseets synspunkt, men muligvis fra Fredningsnævnets. Ejeren ser gerne partiet fredet.)
Undersøgelsehistorie  (7)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Løjenhøj". Dens Maal er ved en Fejl ikke indskrevne i Notebogen. Den erindres som en større overpløjet Høj paa Toppen af en naturlig Bakke. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1938 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 1808:77, Status: C

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj, ligger nu udyrket med Gran, Græs og Fyr. Ikke fredningsværdig fra Nationalmuseets Synspunkt men muligvis fra Fredningsnævnets og Fru Poulsen ser gerne Partiet fredet.

1951 Tinglysning
Journal nr.: 686/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tidl. overpløjet høj, ligger nu udyrket hen m. gran, græs og fyr. Overført fra ikke-fr. J. nr. 686/51.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2 x 26,6 x 22,8 m. Gamle skader: Toppen flad og afgravet. Nordvestlige højside og -fod afskåret og skældige løber henover resterne. Flere udgåede træer på højen. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen har temmelig udflydende karakter. Træbevokset, på højdedrag, i ager.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)