Lund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130117-104

Fredningsnr.
180850

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 25/2 1908. Alfr.Kr. Nielsen Diplom Afmærkn.: MS. 1924, lærer Chr.N. Krogh Høj, 1,6 x 12 m, godt tilgroet afgravning mod NV og V (gam- mel beskadigelse). Græsgroet med gran og fyr. I plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1903 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.60 M. høj, 12 M. i Diam. Den østlige Halvdel er lynggroet og beplantet med Gran, den vestlige overpløjet. I Overfladen ses Østers- og andre Skaller. Bevoksning: 1982: Græs

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. Lidt tilgroet Afgravning mod NV og V. (gammel Beskadigelse) FM. Græsgroet med Gran 1908 og Fyr. I Plantage. 1,6 x 12 m.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 1,7 x 13,5 x 13,5 m. Gamle skader: Mindre tilgroede afgravninger på vestsiden. Nye skader: 2 stk. 30 cm dybe 80 x 80 cm store nedgravninger i/ved højfoden. Hjulspor i bunden kan tyde på stationering af stort køretøj (traktor, lastbil ?). Hovedstore randsten opgravet i denne forbindelse. På højsiden findes en enkelt ny kreaturskade. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt i ager, tæt ved sø.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy

Litteraturhenvisninger  (0)